Tijdens de landelijke programmacontactdag van het GKC-programma ‘Groene Kennis voor Burgers’ in Barneveld is het project ‘Groen Leefpark Kenniscampus Ede’ gepresenteerd. Voor de  presentatie waren een PP-presentatie en een poster gemaakt. Behalve het voltallige programmateam ‘Groene Kennis voor Burgers’ waren projectleiders en –medewerkers van andere programmaonderdelen, beleidsmedewerkers van het Ministerie van EZ, Agentschap-NL, NME-organisaties, docenten, teamleiders en directies van groene onderwijsinstellingen, medewerkers van het  ECS (WUR)  en van het LEI aanwezig. In totaal waren er ongeveer 60 personen.