Een plaatselijke imker meldde zich met het aanbod mee te willen denken over een bijenstal op het Groen Leefpark. Dit omdat de honingbij, zeker in Nederland, bedreigd wordt. Het ROC A12 toonde zich bereid om de bijenstal te bouwen. Samen met de imker is een goede plek gezocht voor de stal op het Groen Leefpark.