[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Groen brengt mensen samen. Samen leven en werken in een groene omgeving draagt bij aan het onderling contact en de cohesie in wijken en buurten. Wij achten het van groot belang dat diverse groepen jongeren en volwassen uit de buurt elkaar versterken en aanvullen.

De kwaliteit van de leefomgeving en de leefstijl van diverse groepen hangen direct samen met hun psychisch en lichamelijk welbevinden. De directe omgeving van de Kenniscampus en de campus zelf herbergen zo’n 20.000 mensen. 12.000 van hen zijn leerlingen, deelnemers en studenten aan het bo, vmbo, mbo en hbo. Daarnaast zijn er kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en diverse verenigingen actief. Al deze mensen willen wij met elkaar in contact brengen.

Kinderen spelen volgens onderzoek steeds minder buiten. En ook jongeren komen minder in contact met groen. Men verwacht dat binnenkort 80 procent van de Nederlandse jongeren opgroeit in een verstedelijkte omgeving. Wetenschappelijk inzicht vertelt ons dat er een directe relatie is tussen gezondheid en natuur. In ons park is er volop gelegenheid om de natuur te ontmoeten en om te spelen.

Leerlingen van groenopleidingen hebben door deze ontwikkelingen niet voldoende aan vakkennis alleen. De maatschappij vraagt zich steeds nadrukkelijker af op welke manier het groene domein, met al haar kennis en decennia aan groenonderzoek, nog beter bij kan dragen aan een gezonde leefstijl en een duurzame leefomgeving. Stages, projecten en onderwijsmodules kunnen hier een hernieuwde bijdrage aan leveren.

Burgers moeten hiervoor in contact komen met leerlingen en studenten.  Voedselveiligheid, gezondheid en de kwaliteit van het platteland zijn maar enkele aspecten van een scala aan onderwerpen waarbij het van belang is dat burgers en (toekomstige) professionals met elkaar in contact komen. Om zich te verdiepen in deze vraagstukken en een structurele oplossing te bieden. Eenvoudig met elkaar in contact komen is nu onder andere mogelijk doordat omwonenden, al dan niet onder begeleiding van studenten, een moestuin bij kunnen houden in het Groen Leefpark.

Het onderwijs staat voor nieuwe uitdagingen. Stad en groen raken steeds meer met elkaar verweven. Stadslandbouw met groene corridors, veel planten en bomen en groene daken, ontwikkelt zich zeer snel. Terwijl aan de andere kant steeds meer groen ingesloten wordt door de stad. De anderhalve hectare Groen Leefpark staat symbool voor de nieuwe wisselwerking tussen groen en bebouwing. Met voor alle bevolkingsgroepen de mogelijkheid om daar een bijdrage aan te leveren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]