Midden in de Kenniscampus Ede hebben we een nieuw innovatief Groen Leefpark ontwikkeld en aangelegd. Dit project is nooit af. Door blijvend samen te werken met vragende partijen rondom dit park blijven we in ontwikkeling. Allen hebben belang bij de ontwikkeling van het nieuwe Groen Leefpark, waarbij de partijen en doelgroepen elkaar versterken en aanvullen. De Kenniscampus Ede herbergt in 2013 ca. 12.000 leerlingen, deelnemers en studenten van vmbo- tot hbo-niveau.

De gemeente Ede ziet het park als een mogelijkheid om samen met de andere partijen een groen concept te maken dat de kwaliteit van de leefomgeving verhoogt en waarvan ontwikkelwijze en onderdelen ook in andere wijken kunnen worden benut. Een groen multifunctioneel park als spiegel van de omgeving dus. Binnen de onderdelen leefomgeving, gezonde voeding en leefstijl worden vraaggericht voorbeelden ontwikkeld, die direct door burgers (omwonenden, scholieren van basis- en voortgezet onderwijs en kinderen van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) kunnen worden gebruikt.

Binnen de ontwikkeling van het park werken burgers (wijkvereniging, omwonenden, basisscholen, voortgezet onderwijs, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, PABO) met elkaar samen, ondersteund door NME-centrum ‘Het Groene Wiel’, Loohorst Landscaping, Groenhorst College Ede, kinderboerderij ‘De Oude Hofstede’, de gemeente Ede, Van Hall Larenstein, STOAS Hogeschool, kenniswerkplaats ‘Gelderse Vallei en Eemland’, Regio FoodValley en de Universiteit Wageningen.

Dit nieuwe Groen Leefpark Kenniscampus Ede maakt nieuwe groene verbindingen mogelijk van groen onderwijs met burgers en maatschappelijke instellingen. Elke deelnemende groep is betrokken op een deelresultaat van het park. Op deze wijze is de projectorganisatie ook ingericht. De onderdelen maken letterlijk het park: het geheel wordt meer dan de som der delen. Omwonenden willen een aantrekkelijke groene recreatieruimte en een moestuin, PABO-studenten van de CHE willen zich praktisch bekwamen in groene educatie met thema’s als leefomgeving, leefstijl en gezonde voeding voor leerlingen van het basisonderwijs en studenten journalistiek van de CHE willen moderne groene thema’s uitdragen. BSO ‘Happy Kids’ wil haar kinderen een stimulerende groene speelruimte (terug)geven, de kinderboerderij ‘De Oude Hofstede’ wil haar groene educatieve diensten uitbreiden voor haar bezoekers en het NME-centrum wil leerlingen in opdracht van de basisscholen in Ede-Zuid een aantrekkelijke groene schooltuin(terug)geven.

Groenhorst College Ede (VMBO/MBO) is partner in al deze activiteiten en wil op praktische wijze haar rol als groen expertisecentrum voor gezonde voeding en leefstijl doorontwikkelen en op de kaart zetten binnen de Kenniscampus Ede. Vernieuwing en herijking van groen onderwijs in interactie met burgers is voor de school het hoofddoel.

In het nieuwe Groen Leefpark in de Kenniscampus Ede wordt groene kennis vraaggericht vernieuwd, gebruikt en verspreid. Alle partijen omarmen de strategie om te werken vanuit betrokkenheid en praktische vraaggerichte voorbeelden om een positieve verandering in leefstijl en voedingsgewoontes bij de doelgroepen te bereiken. Zo’n benadering verdient de voorkeur boven voorlichting en vermaning.