Een groen en multifunctioneel park als spiegel van én voor de omgeving. Dat is het doel waarvoor vele partners de handen ineen geslagen hebben om dit in de Kenniscampus in Ede te realiseren.

Binnen deze leefomgeving willen alle betrokken partijen een gezonde voeding en gezonde leefstijl ontwikkelen voor (jonge) burgers. Dit project is vooral gericht op de omwonenden, scholieren van basis en voortgezet onderwijs en kinderen in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Onze vier gebiedsthema’s zijn: spelen, ontmoeten, telen en dieren.

In het najaar van 2012 is begonnen met de eerste fase van dit plan. Burgers en kenniscentra op het gebied van groen en onderwijs dachten mee over de ontwikkeling van het park. Samen weten we immers meer! Ontwikkelexperts en studenten van het Van Hall Larenstein richtten, onder leiding van LooHorst Landscaping, een park in voor leerlingen van het vmbo en mbo. Ook is er rekening gehouden met de wensen van burgers, sportverenigingen, basisscholen en verdere betrokken partners.

Nadat de inbreng van iedere groep zorgvuldig is afgewogen, is er een plan ontstaan waarbinnen iedereen zich thuis voelt. Zo is er voor omwonenden een aantrekkelijke groene recreatieruimte ontwikkeld met de mogelijkheid om een moestuin te houden. PABO studenten van de CHE kunnen zich praktisch bekwamen in groene educatie. De naastgelegen kinderboerderij ‘De Oude Hofstede’ kan haar groeneducatie uitbreiden en de gemeente Ede ziet de leefbaarheid van haar gemeente vergroot. Ook de andere partners hebben belang bij de ontwikkeling van het Groen Leefpark zoals het nu is.

In oktober 2013 ging dan ook de eerste symbolische paal de grond in: het startpunt voor de verdere inrichting van het park. In samenwerking met partners binnen en buiten de schoolorganisatie is het innovatieve park steeds verder tot ontwikkeling gekomen.

Uiteindelijk heeft dit op 3 oktober 2014 geresulteerd in de opening van een anderhalve hectare innovatief park, dat in samenwerking met de vele partners bijdraagt aan een verdere ontwikkeling van de Kenniscampus in Ede.

[vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]